Vuosi 2003

Vuosi 2003

24.4.2003 Käpytikkalaisia kävi tutustumassa kehitysvammaisten asuntolaan Pikku-Huopalahdessa.

16.5.2003 Pekalla ja Juha Hetemäellä/Skanska oli palaveri. Skanska on enemmän kuin kiinnostunut Käpytikka-projektista. Heitä kiinnostaa rakentaa tai varata jostain valmistuvasta kohteesta meidän nuorten käyttöön sopivat tilat ( n. 1000 m2 = 19 x 40-50m2 ), meidän ohjeiden ja toiveiden mukaan. Paikkaehdotuksena oli esim. Arabianranta mm. hyvien liikenneyhteyksien vuoksi.

23.5.2003 Sosiaaliryhmällä oli palaveri kaupungin Sosiaalivirastossa. Palaverissa käsiteltiin mm. meneillään olevia asuinrakennushankkeita kehitysvammaisille. Pirjo Poikosen kanssa sovittiin tapaamisesta kaikkien Käpytikkalaisten kanssa keskiviikkona 17.9.2003 klo 18.00 Keräsillä.

16.6.2003 Pekalla palaveri Skanskassa Raimo Poikela kanssa. Ajatuksena on toimintamalli, jonka mukaan Skanska tekisi meille asunnot ”projektin johto urakkana” tarkoittaen että Skanska kilpailuttaa rakentajat ym. toimijat meitä varten sekä auttaa rahoituksen järjestämisessä. Skanska on yhteydessä Rakennusvirastoon tonttiasiassa ja heillä on jo varaus Arabianrannassa. Ajatuksena on rakentaa n. 18 kpl 40-50 m2 kaksiota sekä yhteistiloja 2-300 m2 + ”tavallisia” asuntoja samaan taloon, joista Skanska olisi myyntivastuussa.

18.8.2003 Pekalla palaveri Kiinteistöviraston Tuomas Kivelän ja Skanskan Raimo Poikelan kanssa. Työn aikataulu on ajateltu niin, että rakentaminen tapahtuu -05 ja -06 keväällä asunnot olisi muuttovalmiina.

20.8.2003 Hallitus kävi tapaamassa KV57:ää Bulevardilla.

25.8.2003 Ismon ja Pekan palaveri yhdistyksen ajankohtaisista asioista (muita ei tullut paikalle). Käsiteltiin mm. rakennettavan talon omistusjärjestelyä ja käyttötalouden hoidon suunnittelua.

10.9.2003 Palaveri Pirjo Poikosen kanssa Sosiaalivirastossa.

27.9.2003 Verkkotunnus kapytikka.fi rekisteröity Viestintävirastoon.

1.10.2003 Käpytikka ry:n hallituksen vierailu Sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöpalvelukeskuksessa.

30.10.2003 Yhdistyksen perustamis- ja jäsenmaksun eräpäivä.

17.11.2003 Pekka sai ensimmäiset Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen Oy:n piirtämät luonnokset talon pohjakuvista.

19.-20.11.2003 Kehitysvammatutkimuksen konferenssi johon Tiina Nokkala osallistui.

3.12.2003 Future Home palaveri TAIK:ssa.

4.12.2003 Palaveri Kehäkukassa Pirkko Hakkaraisen kanssa. Pyydettiin ja saatiin hyviä kokemusperäisiä näkemyksiä ja kommentteja hankkeestamme.

4.12.2003 Hannu toimitti ensimmäisen version Käpytikan esittelykalvoista.

8.12.2003 Palaveri RAY:llä Keilarannassa.

2017-11-22T13:09:34+00:00