Käpytikka ry:n tapahtumakalenteri v. 2003

24.4.2003   Käpytikkalaisia kävi tutustumassa kehitysvammaisten 
                   asuntolaan Pikku-Huopalahdessa.
16.5.2003   Pekalla ja Juha Hetemäellä/Skanska oli palaveri. Skanska on
                   enemmän kuin kiinnostunut Käpytikka-projektista.
                   Heitä kiinnostaa rakentaa tai varata jostain valmistuvasta
                   kohteesta meidän nuorten käyttöön sopivat tilat
                   ( n. 1000 m2 = 19 x 40-50m2 ), meidän ohjeiden ja toiveiden
                   mukaan.  Paikkaehdotuksena oli esim. Arabianranta mm. hyvien 
                   liikenneyhteyksien vuoksi.
23.5.2003   Sosiaaliryhmällä oli palaveri kaupungin Sosiaalivirastossa.
                   Palaverissa käsiteltiin mm. meneillään olevia asuinrakennus-
                   hankkeita kehitysvammaisille. Pirjo Poikosen kanssa sovittiin
                   tapaamisesta kaikkien Käpytikkalaisten kanssa keskiviikkona
                   17.9.2003 klo 18.00 Keräsillä.
16.6.2003   Pekalla palaveri Skanskassa Raimo Poikela kanssa. Ajatuksena
                   on toimintamalli, jonka mukaan Skanska tekisi meille asunnot
                   "projektin johto urakkana" tarkoittaen että Skanska kilpailuttaa
                   rakentajat ym. toimijat meitä varten sekä auttaa rahoituksen
                   järjestämisessä. Skanska on yhteydessä Rakennusvirastoon
                   tonttiasiassa ja heillä on jo varaus Arabianrannassa.
                   Ajatuksena on rakentaa n. 18 kpl 40-50 m2 kaksiota sekä
                   yhteistiloja 2-300 m2 + "tavallisia" asuntoja samaan taloon,  
                   joista Skanska olisi myyntivastuussa.
18.8.2003   Pekalla palaveri Kiinteistöviraston Tuomas Kivelän ja 
                   Skanskan Raimo Poikelan kanssa. Työn aikataulu on ajateltu
                   niin, että rakentaminen tapahtuu 05 ja 06 keväällä asunnot
                   olisi muuttovalmiina.
20.8.2003   Hallitus kävi tapaamassa KV57:ää Bulevardilla.
25.8.2003   Ismon ja Pekan palaveri yhdistyksen ajankohtaisista asioista 
                   (muita ei tullut paikalle). Käsiteltiin mm. rakennettavan talon 
                   omistusjärjestelyä ja käyttötalouden hoidon suunnittelua.
10.9.2003   Palaveri Pirjo Poikosen kanssa Sosiaalivirastossa.
27.9.2003   Verkkotunnus kapytikka.fi rekisteröity Viestintävirastoon.
1.10.2003   Käpytikka ry:n hallituksen vierailu Sosiaali- ja terveydenhuollon 
                   kiinteistöpalvelukeskuksessa.
17.11.2003 Pekka sai ensimmäiset Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen Oy:n 
                   piirtämät luonnokset talon pohjakuvista.
19.-20.11.2003  Kehitysvammatutkimuksen konferenssi johon
                  Tiina Nokkala osallistui.
3.12.2003  Future Home palaveri TAIK:ssa.
4.12.2003  Palaveri Kehäkukassa Pirkko Hakkaraisen kanssa. 
                  Pyydettiin ja saatiin hyviä kokemusperäisiä näkemyksiä ja 
                  kommentteja hankkeestamme.
4.12.2003  Hannu toimitti ensimmäisen version Käpytikan esittelykalvoista.
8.12.2003  Palaveri RAY:llä Keilarannassa.
30.10.2003 Yhdistyksen perustamis- ja jäsenmaksun eräpäivä.