Käpytikka-talo

Käpytikka-talo2017-12-04T10:21:31+00:00

Nuorten vanhemmat perustivat Käpytikka-yhdistyksen vuonna 2003.

Yhdistyksen perustamisen syynä oli huoli siitä, miten vanhemmat saisivat nuorilleen oikeat kodit. Käpytikka-yhteisö alkoi tämän jälkeen organisoitua ensimmäisenä tavoitteenaan paikka talolle (tontti), sen jälkeen suunnitella ja rakentaa talo.

Tämä osa prosessia kesti viisi ja puoli vuotta.

Käpytikka-talon vaiheet olivat:

Yhteisön perustaminen:

 • Käpytikka-yhdistyksen perustaminen v. 2003
 • Arabianrannan tontinvaraus / epävirallinen lupaus (kiinteistövirasto) v.2003

Talon suunnittelu ja rakentaminen (2004-2008):

 • Käpytikka-konseptin suunnittelu TaiK:ssa 1-5/2004
 • ASPA:n selvitysprojekti v. 2004
 • Tontinvuokrasopimus v. 2005
 • Talon (korttelin) suunnittelukilpailu v. 2006
 • Käpytikka-talon peruskivenmuuraus 11/2007
 • Käpytikka-talon harjakaiset 8/2008
 • Käpytikka-talon avajaiset 12/2008
  – Yhteisön valmennus tulevaa asuintaloa varten (2006-2008):
  Kehitysvammaisten Palvelusäätiön asumisvalmennus alkaa v. 2006
  – Uuteen taloon liittyvä asumisen valmennus (2009- ): osana talon palvelukonseptia palveluntuottaja tukee ja ohjaa asukkaita arkipäivän asioissa ja valmentaa Arabianrannan kaupunginosassa asumiseen
 • Muutto taloon 1/2009

Käpytikka-talon toteutuksen periaatteet

Talon rakentaminen on rahoitettu ARA:n hyväksymällä noin 2.7 miljoonan euron korkotukilainalla ja ARA:n myöntämällä noin 1,4 miljoonan euron investointiavustuksella, joka kattoi 35% kustannuksista. Lainan ja avustuksen perusteena on ARA:n 3.5.2007 hyväksymät hankkeen suunnitelmat ja kustannukset. ARA on nimennyt Käpytikka ry:n ylesihyödylliseksi asuntoyhteysöksi 16.5.2006. Yleishyödyllisyyteen mm. kuuluu, että asunnoissa peritään vain todellisten kustannusten mukaista kohtuullista vuokraa.

Käpytikan opit ovat:

 1. Osallistuminen kaikkeen kohdetta koskevaan päätöksen tekoon lähtien kaavoituksesta ja päätyen ympäristön ”rakentamiseen” turvalliseksi
 2. Prosessin osapuolten sitouttaminen: Toiveiden esittäminen vaatimuksien sijasta päättäjille
 3. Asukkaiden valmennus: Asumis- ja muuttokoulutus paketin luominen tuleville asukkaille
 4. Uudet käytännöt: Vakiintuneiden käytäntöjen kyseenalaistaminen ja uusien innovatiivisten käytäntöjen luominen
 5. Kiinteä yhteistyö kaikkien toimijoiden kanssa
 6. Suuruuden ekonomia pientä kohdetta rakennettaessa
 7. Avoin ja läpinäkyvä taloudenhoito
 8. Suorahankinnat: Sisustuksen ja muiden kaluston ja laitteiden suorahankinnat valmistajilta tai maahantuojilta mahdollistivat huomattavat säästöt hankinnoissa

Käpytikka-konsepti

Käpytikka-talon suunnittelua suuntasi ja ohjasi hankkeen alkuvaiheessa tehty nuorten elämän tarpeisiin ja unelmiin pohjautunut Käpytikka-konsepti. Konseptissa oli mukana Taideteollinen korkeakoulu, jossa viisi ulkomaalaista muotoiluopiskelijaa toteutti tiiviin projektin kevään 2004 aikana. Lopputuloksena oli talon kuviteltua elämää kuvaavaa Käpytikka-konsepti, jonka aineksista talon suunnittelijat tekivät lopullisen Käpytikka-talon.